به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

روانشناسی به کمک درمان دردهای مزمن می آید…

درد مزمن

تعریف درد مزمن:

درد یک تجربه‌ی فردی، چندبعدی و ذهنی است. انجمن بین المللی مطالعه‌ی درد،”درد” را به عنوان یک تجربه‌ی ناخوشایند حسی و هیجانی که با آسیب بافتی بالقوه یا واقعی در ارتباط است، تعریف کرده است. دردی که بیش از سه تا شش ماه طول بکشد، درد مزمن است. درد مزمن مشکلی شایع با هزینه های بالا برای افراد، خانواده ها و جامعه است. 

درمان درد مزمن:

متاسفانه، رویکردهای پزشکی، دارویی و درمان های جراحی موجود، برای بیماران با درد مزمن کافی نیستند و در بهترین حالت تنها تاحدودی موثرند. این امر به خاطر نقش عوامل روانی-اجتماعی در شکل گیری دردهای مزمن و ناتوانی های مربوط به آن است. بنابراین نیاز جدی برای توجه به اثرات منفی درد مزمن، مانند هزینه های اقتصادی و اثرات اجتماعی وجود دارد. باتوجه به مشکلات رویکردهای سنتی پزشکی و دارویی، درک رو به رشدی از اهمیت توجه به عوامل روانی- اجتماعی درد مزمن و ناتوانی های مربوط به درد فراهم شده است.

درد مزمن

مطالعات درد مزمن:

تا پیش از دهه 1960، بیشتر افراد دردهای مزمن را اساسا یک مساله پزشکی در نظر می گرفتند که نیازمند درمان جسمانی است. با این وجود، به تدریج مشخص شد که مداخلات زیستی-پزشکی ناکافی به نظر میرسند، و تکیه تنها بر مداخلات زیستی- پزشکی برای درد مزمن- که در اثربخشی بعضی از این مداخلات  نیز شواهد حمایت کننده ای وجود ندارد- آن را بدتر می کند. از اواخر دهه1960، روانشناسان، اصول روانشناختی را برای کمک به فهم و درمان بیماران با درد مزمن به کار بردند. حجم گسترده ای از مطالعات اثرات عوامل روانی- اجتماعی را بر ادراک درد و اثرات آن نشان می دهد. سالهاست که نقش سرکوبی هیجانی در ادبیات حوزه درد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  مطالعات نشان داده اند که بیماران با درد مزمن از احساسات و افکار خود اجتناب می‌کنند و چنین اجتنابی معمولا با سازگاری ضعیف‌تر در ارتباط است. همچنین، مطالعات متعددی فواید افزایش آگاهی هیجانی یا کاهش ناگویی خلقی، افشای هیجانی و ابراز احساسات را  بر درد نشان داده‌اند. امروزه، روان درمانی ها می توانند از طریق افزایش خودآگاهی و توجه پذیرا به درد و هیجانات ناشی از آن، کمک بسزایی به درمان دردهای مزمن کنند.

منابع:

Chan, C. W., & Peng, P. (2011). Failed back surgery syndrome. Pain Medicine, 12(4), 577–606. doi:10.1111/j.1526-4637.2011.01089.x

Jensen, M., & Turk, D. (2014). Contributions of Psychology to the Understanding and Treatment of People With Chronic Pain,Why It Matters to ALL Psychologists. American Psychological Association ,69, 2, 105–118.

Turk, D. C., Wilson, H. D., & Cahana, A. (2011). Treatment of chronic non-cancer pain. The Lancet, 377(9784), 2226–2235. doi:10.1016/S0140-6736(11)60402-9

Veehof, M. M., Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E. T., & Schreurs, K. (2016). Acceptance- and mindfulness-based intervention for the treatment of chronic pain: a meta-analytic review. Cognitive behavior therapy,45, 1, 5-31.

مقالات مرتبط:

یک نظر

  • […] روانشناسی به کمک درمان دردهای مزمن می آید… […]

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *