به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

ارزیابی جامع شخصیت سواپ(SWAP-200) چیست؟

روش ارزیابی شخصیت سواپ یک ارزیابی عمیق از شخصیت است که به لحاظ تجربی پشتوانه های محکمی دارد. بر اساس فرضیات علمی، مشکلات روانشناختی ای که افراد را به جلسات رواندرمانی می کشاند، غالب اوقات در شخصیت آنها ریشه دارد. ویژگی هایی که خود را در ساختار زندگی فرد، الگوهای تفکر، احساس، رفتار، مقابله و ارتباط با سایرین نشان می دهد. این ابزار ارزیابی منحصر به فرد توسط متخصص بالینی تکمیل می شود و مشکلات نگاه کمی گرایانه به شخصیت انسان را ندارد. متخصص بالینی می کوشد توصیف روانشناختی غنی ای درباره مراجع فراهم آورد. ارزیابی ای که هم سطح و هم عمق شخصیت را روشن می کند. ابزاری که هم از نظر علمی معتبر به شمار می رود و هم از نظر بالینی مناسب است.

ارزیابی شخصیت سواپ برای چه کسانی کاربرد دارد؟

سواپ برای هر کسی که مایل است در راستای افزایش خودآگاهی، فهم عمیق تری از شخصیت و الگوهای رفتاری خویش داشته باشد کاربرد دارد. به علاوه، بسیاری از متخصصین،  ارزیابی شخصیت سواپ را با توجه به شناختی که می تواند از الگوهای شخصیتی و رفتاری طرفین بدهد، برای مشاوره ی پیش از ازدواج توصیه می کنند.

هم چنین، مطالعات نشان داده اند که دستاوردهای جلسات درمانی هنگامی افزایش می یابد که درمان نه تنها به نشانه های موجود اختلال، بلکه به الگوهای شخصیتی تشدید کننده ی آنها نیز بپردازد. شناسایی زیربنایی یک فرد می تواند موجب روشن شدن معنا و کارکرد نشانگان بیماری شود و راهنمایی برای درمان موثر گردد.

کاربردهای این ارزیابی عمیق شخصیتی، به استفاده های شخصی محدود نمی شود و هم اکنون بسیاری از سازمان ها و شرکت ها در سراسر جهان و ایران برای ارزیابی، گزینش یا ارتقای نیروی انسانی خود از این ابزار سودمند بهره میگیرند.

همراه گرامی؛  شما می توانید جهت دریافت نوبت مصاحبه، برای انجام ارزیابی شخصیت سواپ با متخصصین آموزش دیده ی “مرکز هم آفرین”  با ما در تماس باشید.