به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

سرکار خانم زهرا رضازاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران

عضو رسمی نظام رواندرمانگران کانادا

سوابق و فعالیت های حرفه ای

فارغ التحصیل دوره BREM

در کانادا

روان درمانگر در New Insight Therapy

2020 تاکنون

روان درمانگر در کلینیک خصوصی Supportive Family Services

2018 -‌ 2019

روان درمانگررسمی عضو نظام رواندرمانگران در کانادا 2018 تاکنون

School Counsellor in Canada

2014 -‌ 2017

Early Childhood Educator Lead in Canada

2013 -‌ 2015

روانشناس رسمی آموزش و پرورش در ایران 1389-1391کنگره های پژوهشی

تحت سوپرویژن ISTDP زیر نظر دکتر نیما قربانی (دوره تکمیلی) - 2019 تا کنون

کار روی آستانه های اضطراب در مراجعان دارای مقاومت بالا با الگوی سرکوب، جان فردریکسون - 2022

تحت سوپرویژن فردی و گروهی در کانادا - تا کنون 2018

مهارتهای مداخله ای کاربردی خودکشی (ASSIS) - کانادا

کار با گروه های فرهنگی متنوع - کانادا

قوانین حرفه ای و اخلاقی در رواندرمانی- کانادا

سایبرسکیوریتی، درمانهای آنلاین و قوانین اخلاقی مربوط به آن- کانادا

دوره CBT پیشرفته از Adller School - کانادا

کار با جامعه LGBTQ - کانادا

شکوفایی و پویایی های کار در کلینیک های خصوصی - کانادا

OCAN - کانادا

مقالات و سوابق پژوهشی

- Dialogical Validity of Religious Measures in Iran: Relationships with Integrative Self-Knowledge and Self-Control of the “Perfect Man” ( Ensaٓn-e Kaٓmel)