به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

سرکار خانم ندا حاجی‌رضایی

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات

کارشناسی روان‌شناسی عمومی دانشگاه بین الملل امام خمینی

فعالیت‌‌ها و سوابق حرفه‌ای

روان درمانگر مرکز خدمات روان‎‌شناسی و مشاوره هم آفرین از سال ۱۴۰۲ تا کنون.

روان درمانگر مرکز خدمات روان‎‌شناسی و مشاوره روان‌مهر از سال ۱۴۰۱ تا کنون.

روان درمانگر مرکز خدمات روان‎‌شناسی و مشاوره جلا از سال ۱۴۰۱ تا کنون.

روان درمانگر مرکز خدمات روان‎‌شناسی و مشاوره بینش نو ازسال ۱۴۰۱ تا کنون.

روان درمانگر مرکز خدمات روان‎‌شناسی و مشاوره خصوصی جنوب کشور (اهواز) از سال ۱۴۰۰ تا کنون.

مشاور تحصیلی دوره پیش دانشگاهی درمدارس تهران و شهرستان‌ ۱۳۸۹-۱۳۹۶.دوره‌های آموزشی

دوره فشرده ارزیابی و مداخله در خودکشی، آموزش عملی روش‌های تشخیص خطر و نحوه مداخله‌ی متخصصان بالینی، ۱۲ ساعت، دکتر نیما قربانی، ۱۴۰۲.

دوره فشرده حرص و حسد در تقابل با سپاس و ادب، ۱۲ ساعت، دکتر نیما قربانی، ۱۴۰۲.

سوپروِیژن عملی پیشرفته روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده، جان فردریکسون، ۲۰۲۳.

دوره سوپرویژن عملی core training ۸ دوره، دکتر نیما قربانی، ۱۴۰۰ تاکنون.

دوره اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان درمانی، دکتر فرشید مرادیان، ۱۴۰۱.

دوره نقشه راه ناهوشیار، دکتر مهدی منوچهری، ۱۴۰۱.

دوره هم آفرینی تغییر، دکتر ولی الله رمضانی، ۱۴۰۰.

دوره اصول و مبانی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده، دکتر مهدی منوچهری، ۱۴۰۰.

دوره اصول روان درمانی، دکتر فرشید مرادیان، ۱۴۰۰.

دوره ایفای نقش، دکتر فرشید مرادیان، دکتر مهدی منوچهری، دکتر ولی الله رمضانی، دکتر علیرضا زرندی، ۱۴۰۰.

دوره پیشرفته ایفای نقش، دکتر مهدی‌رضا سرافراز، ۱۴۰۰.

دوره پیشرفته روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده، دکتر مهدی‌رضا سرافراز، ۱۴۰۰.

دوره ناهوشیار چیست، دکتر نیما قربانی، ۱۴۰۰.

دوره از شیفتگی تا شفقت، دکتر نیما قربانی، ۱۳۹۹.

دوره فرویدخوانی، دکتر محسن سعادت، ۱۳۹۸.

دوره جامع روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده، دکتر مهدی‌رضا سرافراز، ۱۳۹۵.

دوره جامع آسیب شناسی روانی، دکتر مهدی‌رضا سرافراز، ۱۳۹۵.

دوره مبانی و مقدمانی ایفای نقش، دکتر مهدی‌رضا سرافراز، ۱۳۹۵.