به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد نجف آباد

دوره‌های آموزشی

دوره آموزشی حرص و حسد در تقابل با سپاس و ادب، ۱۲ ساعت، دکتر نیما قربانی، ۱۴۰۲.

دوره فشرده ارزیابی و مداخله در خودکشی، آموزش عملی روش های تشخیص خطر و نحوه مداخله ی متخصصان بالینی، ۱۲ ساعت، دکتر نیما قربانی، ۱۴۰۲.

سوپرویژن عملی پیشرفته "روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)" ، جان فردریکسون ، آگوست ۲۰۲۳.

مشاهده گر در سوپرویژن عملی پیشرفته "روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)" ، جان فردریکسون ، آگوست 2022.

دوره آموزشی " شناسایی و حل تعارضات و تکانه های جنسی بیماران در روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)"، پاتریشیا دلاسلوا، فوریه 2022.

دوره سوپرویژن عملی " روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت " ( ISTDP Core-Training)، دکتر نیما قربانی ،۱۵ دوره، (مجموعا ۳۱۵ ساعت) ، ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲.

دوره آموزشی " شرم و گناه از منظر روان کاوی" ، دکتر شیدا اسماعیلی، ۱۴۰۱.

کارگاه آموزشی درآمدی بر اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی ، دکتر فرشید مرادیان، ۱۴۰۰.

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی (۲)، دکتر فرشید مرادیان، ۱۴۰۱.

کارگاه آموزشی " ارزشیابی بالینی و عینی شخصیت با استفاده از SWAP-200"، دکتر سحر طاهباز، ۱۴۰۱.

دوره آموزشی " ناهشیار چیست؟"، دکتر نیما قربانی، سپتامبر ۲۰۲۱.

دوره مقدماتی "مبانی رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت " ، دکتر علیرضا طهماسب ، ۱۳۹۲ .

دوره پیشرفته " مبانی رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت" ، دکتر علیرضا طهماسب ، ۱۳۹۳.

سه دوره "رواندرمانگر بهوشیار" ، دکتر نیما قربانی، امیرحسین ایمانی ،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴.

آموزش عملی (سوپرویژن) کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR) : (TDI) ، امیرحسین ایمانی ، ۱۳۹۵.

سه دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR )، امیر حسین ایمانی، ، ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲.

سه دوره تخصصی کاهش استرس بر اساس بهوشیاری( MBSR )، امیر حسین ایمانی، ۱۳۹۱- ۱۳۹۲.

کارگاه آموزشی پیشگیری از طلاق (مقدماتی و پیشرفته) به مدت ۳۲ ساعت ، دکتر نسترن براهیمی، ۱۳۹۳.

دوره مربیگری آموزش پیش از ازدواج، ، بهمن و اسفند ۱۳۹۱.

کارگاه آموزشی "تشخیص و درمان اختلالات روانی" به مدت ۵۰۰ ساعت، دکتر محمدرضا عابدی، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.

کارگاه آموزشی شش روزه "مداخلات غیر دارویی در سوءمصرف مواد مخدر"، مرکز ملی مطالعات اعتیاد (INCAS)، ۱۳۸۶.

کارگاه "روانشناسی سلامت"، دکتر تاویس کمپبل، ژوِئن ۲۰۰۶.

کارگاه آموزشی "درمانهای رفتاری-شناختی اختلالات اضطرابی"، دکتر کیت استفان دابسون، ژانویه ۲۰۰۶.

مقالات و سوابق پژوهشی

Andalib, L., Rezaei-Jamalouei, H., Emami, S M H., Ansari shahidi, M. (2023).The Effectiveness of Psychodynamic Group Therapy on the Components of the Sense of Coherence Among Patient with Colorectal Cancer. J Health Rep Technol. 2023 October;9(4):e140895.

Andalib, L., Rezaei-Jamalouei, H., Emami, S M H., Ansari shahidi, M. (2023). Comparing the Effects of Psychodynamic Group Psychotherapy and Mindfulness-Based Stress Reduction on Body Image and Emotional Processing in Patient with Colorectal Cancer. Jundishapur J Chronic Dis Care. 2023 April;12(2):e136399.

عندلیب، ل، رضایی جمالویی، ح، امامی، س م ح، انصاری شهیدی، م(۱۴۰۲). مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی روان پویشی و کاهش استرس (MBSR) بر حس انسجام و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ. مجله علوم پزشکی رازی، جلد ۳۰، شماره۴- (۴-۱۴۰۲).

Andalib, L., Niusha, B. (2016). Investigating the Effectiveness of Fordyce Happiness Education on Achievement Motivation of Employees of Prisons Organization in Tehran.International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences,2016, (SI):115-121.

فرخزادیان، ع ا، عندلیب، ل ، یوسفوند، م (۱۳۹۶). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی در افراد مبتلا به سرطان. نشریه علمی- پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت.