به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

سرکار خانم فاطمه زارع

دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

فعالیت‌‌ها و سوابق حرفه‌ای

دارای پروانه کار تخصصی از سازمان روانشناسی و مشاوره کشور به شماره ۱۵۶۷۶۲۱

روان درمانگر مرکز مشاوره باوری نو ۱۳۹۷ تا اکنون

مشاور و روان درمانگر دانشگاه ازاد اسلامی ۱۳۹۸ تا اکنون

مشاور مرکز تحکیم دادگستری ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

گروه درمانگر مرکز مشاوره باوری نودوره‌های آموزشی

دوره آموزشی حرص و حسد در تقابل با سپاس و ادب، ۱۲ ساعت، دکتر نیما قربانی، ۱۴۰۲.

دوره فشرده ارزیابی و مداخله در خودکشی، آموزش عملی روش های تشخیص خطر و نحوه مداخله ی متخصصان بالینی، ۱۲ ساعت، دکتر نیما قربانی، ۱۴۰۲.

اتمام دوره سوپرویژن عملی درمان پویشی .فشرده و کوتاه مدت (ISTDP CORE-Training) زیر نظر دکتر نیما قربانی ۱۲ دوره ۲۰ ساعته ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲

سوپر ویژن عملی پیشرفته روان درمانی پویشی کوتاه مدت و فشرده جان فردریکسون اگوست ۲۰۲۳

کارگاه اموزشی درآمدی بر اخلاق حرفه ای (۱) مشاوره و روان درمانی دکتر فرشید مرادیان ۱۳۹۸

کارگاه اموزشی درآمدی بر اخلاق حرفه ای (۲) مشاوره و روان درمانی دکتر فرشید مرادیان ۱۴۰۱

دوره ی تربیت جامع در مانگر روان پویشی کوتاه مدت دکتر مهدی رضا سر افراز ۱۳۹۵

کارگاه اموزشی ناهوشیاری چیست دکتر نیما قربانی ۱۴۰۰

کارگاه اموزشی جبر اختیاری یا اختیار جبری دکتر نیما قربانی ۱۴۰۰

کارگاه اموزشی دفاع بدوی یا نگاه بدوی ۱۴۰۰

کارگاه اموزشی تربیت تسهیل گر گروه دکتر سپیده رحمت ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی تفسیر میلون دکتر اکبری

مقالات و سوابق پژوهشی

زارع ، فاطمه ، اثر بخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت بر ابراز شادکامی بانوان افسرده ،۱۴۰۲

اسحاقی مقدم ، زارع ، نقش واسطه ای یادگیری خود تنظیمی در رابطه بین نیاز های اساسی روانشناختی و تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان ، ۱۳۹۸

میرزائی ، زارع ، الگو ساختاری رابطه بین اسیب های دوران کودکی و صمیمیت جنسی با نقش میانجی شفقت به خود در زنان متاهل ، پژوهش کار بردی در علوم رفتاری ،۱۴۰۲

کتاب نقش امید در سلامت خانواده ، زمستان ۱۳۹۸