به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

جناب آقای سید محسن ضمیری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد.

کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور.

سوابق و فعالیت های حرفه ای

پروانه کار تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ۱۴۲۸۵۵.

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ۳۱۶۸۷.

روان درمانگر فردی و گروهی مرکز مشاوره طلوع آرامش ۱۳۹۷ تاکنون.

روان درمانگر فردی و گروهی و مسئول فنی مرکز مشاوره بلوریان ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱.

روان درمانگر فردی و گروهی مرکز مشاوره نواندیش ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷.

درمانگر اعتیاد و مشاور مرکز اقامتی یاران.

مسئول فنی مرکز جامع درمان و بازتوان اعتیاد یاران مهر.

برگزاری کارگاه آموزشی والدین با عنوان ( لطفاً فرزندان خود را تربیت نکنیم).

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ( چرا اشتباهاتمان را تکرار می کنیم).

برگزاری کارگاه آموزشی و عملی سبک ها و مهارت های ارتباطی.دوره‌های آموزشی

دوره سوپر ویژن عملی درمان پویشی فشرده و کوتاه مدت ( ISTDP CORE¬_Training ) زیر نظر دکتر نیما قربانی، ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲.

دوره سوپرویژن عملی پیشرفته درمان پویشی فشرده و کوتاه مدت، جان فردریکسون، آگوست ۲۰۲۳.

دوره تربیت جامع درمانگر پویشی فشرده و کوتاه مدت، دکتر مهدی سرافراز، ۱۳۹۶.

کارگاه آموزشی درآمدی بر اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی، دکتر فرشید مرادیان، ۱۳۹۸.

دوره فشرده ارزیابی و مداخله در خودکشی، آموزش عملی و روش های تشخیص خطر و نحوه مداخلۀ متخصصان بالینی ۱۴۰۲.

کارگاه ناهوشیاری چیست؟ دکتر نیما قربانی ۱۴۰۰.

کارگاه آموزشی جبر اختیاری یا اختیار جبری. دکتر نیما قربانی ۱۴۰۰.

کارگاه آموزشی دفاع بدوی یا نگاه بدوی. دکتر نیما قربانی ۱۴۰۰.

شرکت در نشست باشگاه تخصصی بینش نو. پاییز ۱۴۰۰.

مقالات و سوابق پژوهشی

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت بر اضطراب و افسردگی معتادان بهبود یافته، پائیز ۱۳۹۷.

پایان نامه کارشناسی با موضوع بررسی رابطه هم وابستگی و ویژگی های شخصیتی همسران معتادان، بهار ۱۳۹۴.

سمینار آموزشی با موضوع لغزش و ولع در ترک اعتیاد، اسفند ۱۳۹۳.