به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتي

کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

مدرس رسمی انجمن بین المللی تربیت سالم (Positive Discipline Association)

سوابق و فعالیت های حرفه ای

مشاور فرزندپروی و تربیت کودک، مرکز روانشناسی و مشاوره هم آفرین، 1400 تا کنون.

مدیر واحد تحقیق و توسعه – بنياد فرهنگي-آموزشي سرمد – 1399 تا کنون.

هم بنيانگذار و رئيس هيئت مديره گروه آموزشي تربيت پويا – از 1392 تا كنون.

هم بنيانگذار و عضو هیئت مدیره بنياد فرهنگي- آموزشي سرمد - از 1388 تا کنون.

مدرس رسمی انجمن بین المللی تربیت سالم (Positive Discipline Association) از 1392 تا کنون

عضو انجمن روان شناسی ایران از 1387 تا کنون.

معاونت آموزش و برنامه ریزی و توسعه پیش دبستان و دبستان پسرانه سرمد از 1387 تا 1399

هم بنيانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت الگوی ساخت و اندیشه یکتا ( نمایند انحصاری لگوی آموزشی در ایران) از 1387 تا 1390 و از 1392 تا 1397.

عضو واحد برنامه ریزی و توسعه در مدرسه راهنمایی نیکان از 1383 تا 1387

مدرس و مشاور تحصیلی مقطع پیش دانشگاهی در دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نیکان از 1383 تا 1386

از موسسین و اعضای شورای مرکزی (3 دوره متوالی) انجمن علمی- دانشجویی روان شناسی دانشگاه تهران از 1383 تا 1387

عضو کمیته اجرایی اولین همایش علمی دانشجویان روان شناسی - دانشگاه تهران 1385

عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش ملی فرهنگ کار – وزارت کار و دانشگاه تهران 1386دوره‌های آموزشی

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی به کودکان، انجمن روان شناسی ایران، مدرس دکتر کارینه طهماسیان(1388)

کارگاه کاربرد نظریه‌های انگیزش در کلاس درس، دفتر تامین نیروی انسانی، دکتر محمد قهرمانی(1391)

سمپوزیوم تغییر رفتار در کودکان، انجمن روان شناسی ایران ، دکتر کاظمی(1392)

کارگاه کاربست تئوری انتخاب در مدرسه – آکادمی مجتمع آموزشی رهیار، مدرس دکتر علی صاحبی (1392)

کارگاه آموزشی رویکردهای نوین هنر و علم یادگیری – یاددهی با تاکید بر رشد همه جانبه کودک، دانشگاه آکسفورد و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، (1393)

کارگاه آموزش کاربرد Word در پژوهش، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، (1394)

کارگاه آموزش مداخلات زودهنگام از تولد تا 5 سالگی، انجمن روان شناسی ایران، مدرس دکتر فریده ترابی میلانی (1399)

دوره جامع تربیت درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (مقدماتي و پيشرفته)، انجمن روان شناسی ایران، مدرس دکتر کارینه طهماسیان(1400)

کارگاه آموزشی Teaching Parenting the Positive Discipline Way ، انجمن بین المللی تربیت سالم، 2018

شرکت در تور آموزشی Pedagogical Inservice training in Finland ، برگزار کننده Finnoschool ، (May,2018) - (بازدید علمی از مدارس و موسسات کشور فنلاند)

کارگاه آموزشی Introduction to Positive Education Online Workshop (July 2021)، برگزار کننده Institute of Positive Education (Australia)

کارگاه آموزشی Whole-school Approaches to Positive Education Online Workshop (May 2021) برگزار کننده Institute of Positive Education (Australia)

کارگاه آموزشی Positive Education Online Workshop (April 2022)برگزار کننده Institute of Positive Education (Australia)

مقالات و سوابق پژوهشی

سعیدی.ض، قربانی.ن، سرافراز.م، شریفیان.م.ح.(1391)، رابطه شفقت خود، ارزش خود و تنظیم هیجانات خودآگاه، پژوهش در سلامت روانشناختی، 6 (1)، صفحه 1 تا 9.

شریفیان.م.ح، شهیدی.ش،فتح آبادی.ج، سعیدی.ض،(1392) تاثیر تدریس حمایت کننده خودمختاری بر مهارتهای ظریف حرکتی کودکان پیش دبستانی، مجله ایرانی روان شناسی کودک و نوجوان، 1(1) صفحه 15 تا 27.

سعیدی.ض، قربانی.ن، سرافراز.م، شریفیان.م.ح.(1392)، اثر القای شفقت خود و ارزش خود بر میزان شرم و گناه، روان شناسی معاصر، 8 (1)، صفحه 91 تا 102.

شریفیان.م.ح، شهیدی.ش،فتح آبادی.ج، سعیدی.ض، (1393) تاثیر تدریس حمایت کننده خودمختاری بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی، فصلنامه تازه های علوم شناختی 16(4)، صفحه 60 تا 69

شریفیان.م.ح، فتح آبادی.ج، شکری.ا، قنبری.س، (1398) بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شکوفایی (پرما) در معلمان ، علوم روانشناختی، 16، صفحه 765 تا 772

ترجمه‌ها:

نلسن.ج، گارسیا.آ، کارتهای فرزندپروری تربیت سالم )برای والدین(، Positive Discipline Parenting Tool Cards، شریفیان.م.ح، افشار.ع.ر (زیر چاپ)
نلسن.ج، فیورر.ج، کارتهای تربیت سالم برای معلمان، Positive Discipline Teachers Tool Cards، شریفیان.م.ح، (زیر چاپ)