به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی

کارشناسی گفتاردرماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران

سوابق و فعالیت های حرفه ای

آسیب شناس گفتار و زبان بیمارستان طالقانی تهران ۱۳۷۹-۱۳۷۷

آسیب شناس گفتار و زبان درمانگاه فرهنگیان ۱۳۷۹-۱۳۷۸

آسیب شناس گفتار و زبان سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۱۳۸۱-۱۳۸۰

آسیب شناس گفتار وزبان بیمارستان شهید مصطفی خمینی ۱۳۸۲-۱۳۸۱

آسیب شناس گفتار و زبان طنین سمعک ۱۳۸۱ تاکنون

روان‌درمانگر کودک و نوجوان، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره استاد روزبه ۱۳۹۳ تاکنون

روان‌درمانگر کودک و نوجوان، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره روشنا ۱۳۹۳ تاکنون

مدیر مرکزآموزش و توانبخشی دانش‌آموزان با ناتوانیهای یادگیری تربیت نوین ۱۳۹۸ تاکنون

مدیر دپارتمان کودک نوجوان در پلتفرم خدمات روانشناسی و مشاوره آنلاین سایلایف ۱۴۰۱ تاکنون

سابقه تدریس اصول توانبخشی جسمی و حرکتی،مقطع کارشناسی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۶-۹۵

سابقه تدریس روانشناسی و آموزش کودکان با ناتوانیهای یادگیری، مقطع کارشناسی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۶-۹۵

سابقه تدریس روان شناسی و آموزش کودکان تیزهوش، مقطع کارشناسی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۹۷-۹۶

سابقه تدریس روانشناسی فیزیولوژیک، مقطع کارشناسی، دانشگاه آل‌طه، سال تحصیلی ۹۷-۹۶

سابقه تدریس روانشناسی عمومی، مقطع کارشناسی، دانشگاه آل طه، سال تحصیلی ۹۷-۹۶

سابقه تدریس مباحث اساسی در روانشناسی، مقطع کارشناسی، دانشگاه رفاه، سال تحصیلی ۹۷-۹۶

سابقه تدریس اصول توانبخشی کودکان با نیازهای خاص، مقطع کارشناسی، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

سابقه تدریس روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، مقطع کارشناسی، دانشگاه رفاه، سال تحصیلی ۹۸-۹۷

سابقه تدریس روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، مقطع کارشناسی، دانشگاه رفاه، سال تحصیلی ۹۹-۹۸

سابقه تدریس اصول توانبخشی کودکان با نیازهای خاص، مقطع کارشناسی، دانشگاه رفاه، سال تحصیلی ۹۹-۹۸

سابقه تدریس ناتوانی‌های یادگیری، مقطع کارشناسی، دانشگاه رفاه، سال تحصیلی ۹۹-۹۸

سابقه تدریس روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خلاق، مقطع کارشناسی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۰۰-۹۹

سابقه تدریس اصول توانبخشی کودکان با نیازهای خاص، مقطع کارشناسی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۰۰-۹۹

سابقه تدریس روانشناسی وآموزش کودکان با نیازهای خاص، مقطع کارشناسی، دانشگاه رفاه، سال تحصیلی ۰۰-۹۹

سابقه تدریس اصول توانبخشی کودکان با نیازهای خاص، مقطع کارشناسی، دانشگاه رفاه، سال تحصیلی ۰۰-۹۹

سابقه تدریس روشهای اصلاح رفتار، مقطع کارشناسی، دانشگاه رفاه، سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲

سابقه تدریس اصول روانشناسی بالینی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه رفاه، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

سابقه تدریس فیزیولوژی اعصاب و غدد، مقطع کارشناسی، دانشگاه رفاه، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲دوره‌های آموزشی

مداخلات زودهنگام در درمان اختلالات بلع و تغذیه کودکان- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مداخلات زودهنگام در درمان اختلالات بلع و تغذیه کودکان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شناخت درمانی کودکان- انجمن علمی روانشناسی ایران

درمان شناختی رفتاری اضطراب در کودکان- انجمن علمی روانشناسی ایران

درمان شناختی رفتاری وسواس کودکان- انجمن علمی رولنشناسی ایران

تشخیص، ارزیابی و درمان روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان

طرحواره درمانی در کودکان و نوجوانان، کریستف لوز از دانشگاه دوسلدورف

فرزندپروری آدلری با تاکید بر انضباط مثبت، دانشگاه علامه طباطبایی

تفسیر نقاشی کودکان،دانشگاه علامه طباطبایی

ارزیابی و تشخیص اختلال پردازش شنیداری مرکزی،دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقالات و سوابق پژوهشی

Hatamizadeh, N., Ghasemi, M., Saeedi, A., & Kazemnejad, A. (2008). Perceived competence and school adjustment of hearing impaired children in mainstream primary school settings. Child: care, health and development, 34(6), 789-794.

Ghasemi, M., Hassanzadeh, S., SHOKOOHI, Y. M., Afrooz, G., Tahaei, A. A., & Farzad, V. (2016). The effectiveness of central auditory processing rehabilitation program on speech reception in noise and dichotic listening in dyslexic students.

هندرسون، دوناای و تامپسون، چارلز ال(۲۰۱۶). مشاوره کودکان. ترجمه پروین جعفری و معصومه قاسمی(۱۳۹۸). تهران: انتشارات ارسباران

قاسمی، معصومه. (۱۳۹۱). تلفیق، اصول، مزایا و روش‌ها. تعلیم و تربیت استثنایی، ۱۱۱، ۸۶-۷۳.

قاسمی، معصومه، طاهایی، علی اکبر، و جعفری، پروین. (۱۳۹۵). ادراک شنیداری دانش آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی. توانمند سازی کودکان استثنایی، ۷(۲۰)، ۲۳-۱۹.

قاسمی، معصومه؛ شکوهی یکتا، محسن؛ حسن زاده، سعید؛ طاهایی، علی اکبر؛ دستجردی کاظمی، مهدی و جعفری، پروین. (۱۳۹۷). تعیین اثربخشی برنامه توان بخشی پردازش شنیداری مرکزی بر ادراک شنیداری در دانش آموزان نارساخوان. طب توانبخشی، ۷(۱ )، ۵۹-۷۰.

اثربخشی برنامه جامع توانبخشی پردازش شنیداری مرکزی بر روانخوانی و درک خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان (پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی توانمندسازی کودکان استثنایی)

نقش جهت گیري هدف پیشرفت و باورهاي خودكارآمدي در پیش بیني پیشرفت تحصیلي دانش‌آموزان، ارائه پوستر در ششمین همایش بین المللي روانپزشكي كودك و نوجوان دانشگاه علوم پزشكي تبریز. (۱۳۹۲).

مداخله زودهنگام در رشد گفتار وزبان کودکان با آسیب بینایی، ارائه پوستر در دوازدهمین همایش گفتاردرمانی ایران

مقایسه خطاهای آوایی کردی و فارسی در کودکان دوزبانه‌ی ۶-۸ ساله، ارائه پوستر در هفتمین همایش بین المللي روانپزشكي كودك و نوجوان.(۱۳۹۴).

رویکردهای یادگیری، جهت گیری هدف پیشرفت و باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی، ارائه پوستر در هفتمین همایش بین المللي روانپزشكي كودك و نوجوان.(۱۳۹۴).

رویکردهای یادگیری، جهت گیری هدف پیشرفت و باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی، ارائه پوستر در هفتمین همایش بین المللي روانپزشكي كودك و نوجوان.(۱۳۹۴).

برنده جایزه علمی دکتر کاردان برای رساله دکتری برتر روانشناسی و علوم تربیتی، دیماه ۱۳۹۵

مشارکت در پژوهش " بررسی وضعیت پردازش واجی، پردازش شنیداری مرکزی و حافظه فعال و چگونگی رابطه آنها با یکدیگر و با مشکلات خواندن دانش‌آموزان نارساخوان"

مشاركت در پژوهش " ارزیابي اختلالات شنوایي و گفتار دانش آموزان دختر و پسردر مدارس ابتدایي شهرستان بیجار"

مشاركت در پژوهش "بررسی اختلالات تولیدی گفتار در کودکان ۴ تا ۶ ساله کردزبان"

سخنرانی

وضعیت سازگاری دانش‌آموزان کم‌شنوای تلفیقی در دبستان‌های عادی شهر تهران، دهمین کنگره سراسری شنوایی‌شناسی ایران

گفتار نشانه‌ای در مدارس تلفیقی، سمینار کودک کم‌شنوا، تهران، ابان ۱۳۹۰، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رشد و تکامل بازی در نوزادان و کودکان مبتلا به کم‌شنوایی، اولین سمپوزیوم بین‌المللی تازه‌های علم در مداخله زودهنگام خانواده‌ محور برای کودکان کم‌شنوا، تهران، مهر ۱۳۹۵

معرفی برنامه جامع توانبخشی پردازش شنیداری مرکزی در کودکان نارساخوان، شانزدهمین کنگره بین المللی شنوایی‌شناسی، مشهد، اردیبهشت ۱۳۹۶