به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

دکتر مریم عباسی نژاد

فعالیت‌‌ها و سوابق حرفه‌ای

شماره نظام پزشکی ۱۳۲۴۲۰

دارای بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۴

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۰

آموزش دیده در حوزه روان درمانی تحلیلی طولانی مدت، روان درمانی حمایتی و بین فردی، زوج درمانی، و مداخلات روانشناختی در زمینه سوگ تخت نظر اساتید دپارتمان روان درمانی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان روزبه

دارای گواهینامه دوره روان درمانی حمایتی از انجمن علمی روان درمانی ایران

عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران

عضو انجمن علمی روان درمانی ایران

کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۲

مدرس کارگاه های کشوری آموزش در زمینه پیشگیری از خودکشی