به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناسی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه تهران

فعالیت‌‌ها و سوابق حرفه‌ای

هم بنیانگذار مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

دارای پروانه فعالیت تخصصی از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، شماره ۴۱۰۷

روان‌درمانی و مشاوره، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره هم آفرین، ۱۴۰۰ تا کنون

روان‌درمانی و مشاوره، مطب روانپزشک، ۱۳۹۷ تاکنون

روان‌درمانی و مشاوره، مرکز خدمات روان‌شناختی زندگی، ۹۵-۱۳۹۳

روان‌درمانی و مشاوره، بیمارستان بهمن، ۹۵-۱۳۹۰

تدریس در دانشگاه، ۱۳۹۸-۱۳۹۴

تدریس در دبیرستان، ۹۴-۱۳۸۷

برگزاری کارگاه‌های "مهارت‌های زندگی" (مدیریت خشم، مدیریت استرس، مهارتهای خودشناسی و ...)، بیمارستان بهمن، بیمارستان شریعتی، مرکز مشاوره زندگی و ...، ۹۸-۱۳۹۴

برگزاری کارگاه‌های "سلامت روان در بارداری"، بیمارستان بهمن، ۹۵-۱۳۹۱

دبیر تحریریه‌ی نشریه‌ های "کودک"، ۱۳۹۲ و "فصلنامه علمی ترویجی رویش روانشناسی"، ۱۳۹۳دوره‌های آموزشی

دوره فشرده ارزیابی و مداخله در خودکشی، آموزش عملی روش های تشخیص خطر و نحوه مداخله ی متخصصان بالینی، ۱۲ساعت، دکتر نیما قربانی، ۱۴۰۲.

سوپرویژن عملی پیشرفته «رواندرمانی پویشی کوتاه مدت و فشرده (ISTDP)، جان فردریکسون، آگوست ۲۰۲۲

دوره آموزشی ایجاد تغییر ساختاری در بیماران شکننده، دکتر آلن عباس، ۲۰۲۲

اتمام دوره سوپرویژن عملی "درمان پویشی، فشرده و کوتاه‌مدت" ISTDP ، زیرنظر دکتر نیما قربانی، ۱۲ بلوک، ۱۳۹۲-۱۴۰۰

کارگاه آموزشی "درمان پویشی، فشرده و کوتاه‌مدت"، جان فردریکسون، دبی، ۲۰۱۴

کارگاه آموزشی درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی، دکتر فرشید مرادیان، ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی "درمان پویشی، فشرده و کوتاه مدت"، دکتر نیما قربانی، ۱۳۹۲

کارگاه آموزشی "بهوشیاری و روان‌درمانی: نظریه و عمل"، دکتر نیما قربانی و امیرحسین ایمانی، ۱۳۹۱

کارگاه آموزشی "ارزشیابی بالینی و عینی شخصیت با استفاده از SWAP-200" ، دکتر نیما قربانی، ۱۳۸۸

کارگاه های آموزشی درمان شناختی-رفتاری در: "اختلالات هیجانی"، "کمالگرایی"، "مداخله در خودکشی"، "زوج‌درمانی"، "خیانت در روابط زناشویی" و "درمان های فراشناختی اختلالات هیجانی"، دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، ۹۱-۱۳۸۸

دوره تربیت مربی "آموزش مهارت‌های زندگی برای بزرگسالان"، دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، ۹۰-۱۳۸۹

مدرک بین المللی Positive Discipline (تربیت سالم)، موسسه تربیت پویا، ۲۰۱۹

مقالات و سوابق پژوهشی

Nabavi, S. M., Tahbaz, S., Salahesh, A., Behjati, Z., Nourbala, F., Sadeghi, S., Saeedi, Z., Morsali, D., Haghani, S. (2016). Correlation between Cognitive Functions, Fatigue, Depression and Disability Status in a Cohort of Multiple Sclerosis Patients. World Journal of Neuroscience, 6, 208-213.

Ahmadian-Attari MM, Dargahi L, Mosadegh M, Khalaghi B, Noorbala F, Ahmadiani A. (2015). Impairment of Rat Spatial Learning and Memory in a New model of Cold Water-Induced Chronic Hypothermia: Implication for Alzheimer’s Disease. Neurotoxicity Research. 28: 95-107.

Noorbala, F., Borjali, A., Ahmadian-Attari, M.M., Noorbala, A.A. (2013). Effectiveness of compassionate mind training on depression, anxiety, and self-criticism in a sample of Iranian depressed Patients. Iranian Journal of PsIychiatry, 8:3: 113-117.

Ghorbani, N., Watson, P. J., Chen, Z., Noorbala, F. (2012). Self-Compassion in Iranian Muslims: Relationships With Integrative Self-Knowledge, Mental Health, and Religious Orientation. International Journal for the Psychology of Religion, 22:2, 106-118.

نوربالا، فاطمه؛ قربانی، نیما؛ غلامعلی لواسانی، مسعود (1397). نفش واسطه‌ای خودشناسی در رابطه بین سبک‌های دفاعی و علایم جسمانی‌سازی. مجله علوم روانشناختی، 64 (16).

نوربالا، فاطمه؛ قربانی، نیما؛ غلامعلی لواسانی، مسعود (1397). مکانیسم‌های دفاعی و جسمانی‌سازی: سلسله مراتب دفاعی موثر بر جسمانی‌سازی. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، شماره 9 (1)، 25-37.

سعیدی، ضحی؛ نوربالا، فاطمه؛ حمزوی عابدین، فاطمه. (1395). تصورات قالبي جنسیتی: نگرش‌های ضمنی به مشاغل و اثر مواجهه با نمونه‌های غیرکلیشه‌ای. تازه‌های علوم شناختی، 18 (1)، 79-88.

نوربالا، فاطمه؛ بهرامی‌احسان، هادی؛ علی‌پور، احمد (1395). اثر پیش‌بین سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی بر سلامت عمومی. فصلنامه روان‌شناسی سلامت. شماره 17، 65-77.

نوربالا، احمدعلی؛ نوربالا، فاطمه (1394). کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، فصل بررسی سلامت روان زنان در ایران. نشر نی، تهران.

نوربالا، فاطمه؛ سعیدی، ضحی؛ حمزوی، فاطمه (1393). معرفی یک ابزار: آزمون تداعی ضمنی. فصلنامه رویش روان‌شناسی. سال سوم، شماره 6، 43-56.

نوربالا، فاطمه؛ شریعت‌پناهی، سیدنیما؛ احمدیان عطاری، محمدمهدی (1393). پیشگیری از بروز و کمک به بهبود افسردگی با تنظیم رژیم غذایی: طب سنتی چه می‌گوید؟ فصلنامه رویش روان‌شناسی. سال چهارم، شماره 8، 39-48.

نوربالا، فاطمه؛ برجعلی، احمد؛ نوربالا، احمدعلی (1392). اثر تعاملی شفقت‌به‌خود و نشخوارفکری بیماران افسرده در درمان مبتنی‌برشفقت. دانشور پزشکی، سال بیستم، شماره 104، 77-84.

کنگره های پژوهشی

Tahbaz, S., Nabavi, S. M., Behjati, Z., Nourbala, F., Sadeghi, S., Saeedi, Z. (2012). Cognitive performance in a cohort of MS patients in comparison to the healthy subjects: An assessment with BRB-N from Iran. 22nd Eropean Neurological Society Congress, 9-12 June 2012.

Nabavi, S. M., Tahbaz, S., Behjati, Z., Nourbala, F., Sadeghi, S., Saeedi, Z. salahesh, A. (2012).Correlation between cognitive dysfunction, fatigue, depression and disability Status in a cohort of multiple sclerosis. 22nd Eropean Neurological Society Congress, 9-12 June 2012.

Saeedi, Z., Noorbala, F., Hamzavi Abedi, F., Behjati, Z. (2011). The role of perceived parenting style temperament in predicting early maladaptive schemas. 7th International Congress Psychotherapy “Clinical Science”, June 02-05, 20011.

Hamzavi Abedi, F., Saeedi, Z., Noorbala, F., Behjati, Z. (2011). Depressive symptoms; The role of early maladaptive schemas and temperament. 7th International Congress Psychotherapy “Clinical Science”, June 02-05, 20011.

Behjati, Z., Saeedi, Z., Noorbala, F., Enjedany, E., Aghaie Meybodia, F. (2011). Integrative Self-Knowledge and Mental Health. Procedia – Social and Behavioral Sciences 30, 705 – 708.

Aghaie Meybodia, F., Saeedi, Z., Behjati, Z., Noorbala, F., Dastbaravardecb, A., Enjedany, E. (2011). Reliability and validity of a Farsi version of 18- item Mental Health Inventory. Procedia – Social and Behavioral Sciences 30, 1425 – 1429.

Hamzavi Abedi, F., Noorbala, F., Saeedi, Z. (2010). Stereotypical beliefs about sex role-typed occupations and the mediating effect of exposure to counter stereotypic examples in Iranian students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 5, 1425-1428.