به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی در رشته های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور

فعالیت‌‌ها و سوابق حرفه‌ای

دارای پروانه کار تخصصی با مدرک دکتری از سازمان روانشناسی و مشاوره کشور به شماره ۱۴۶۷۳۰۹.

روانشناس همکار در (کلینیک مشاوره البرز از سال ۹۷ تاکنون)

روانشناس همکار در ( کلینیک چمان از فروردین ۱۴۰۰ تاکنون)

روانشناس و کارشناس آموزش و ارتقا سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود از سال (۹۷ تا ۹۹)

روانشناس همکار در (مرکز مشاوره دانشگاه آزاد از سال ۹۵ تا ۹۷)

روانشناس همکار در (مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال ۹۷ تاکنون)

مدرس دانشگاه پیام نور از سال (۹۵-۹۷)

مدرس دانشگاه صنعتی شاهرود از سال (۹۷-۱۴۰۰)

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی از سال (۹۷ تاکنون)دوره‌های آموزشی

سوپرویژن عملی "درمان پویشی، فشرده و کوتاه‌مدت"(ISTDP Core-Training)، زیرنظر دکتر نیما قربانی، شروع از سال ۱۴۰۱ تا کنون.

آموزشی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدتISTDP ، سطح ۱: اصول روان درمانی به مدت ۴۰ ساعت، زیر نظر دکتر نیما قربانی سال ۱۳۹۹

دوره آموزشی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدتISTDP ، سطح ۲. اصول و مبانی ISTDP به مدت ۲۸ ساعت، زیر نظر دکتر نیما قربانی سال ۱۳۹۹

دوره آموزشی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP ، سطح ۳ . هم آفرینی تغییر، به مدت ۴۰ ساعت زیر نظر دکتر نیما قربانی سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP ، سطح ۴ .نقشه راه ناهشیار، به مدت ۴۰ ساعت، ز یر نظر دکتر نیما قربانی سال ۱۴۰۰

دوره جامع روان پویشی فشرده و کوتاه مدت،به مدت ۸۸ ساعت زیر نظر دکتر علیرضا طهماسب سال ۱۳۹۸

دوره جامع شخصیت و مکانیزمهای دفاعی، به مدت ۴۸ ساعت ، دکتر علیرضا طهماسب سال ۱۳۹۸

اجرا و تفسیر تست سوآپ ۲۰ ساعت با دکتر طهماسب ، دکتر علیرضا طهماسب سال ۱۳۹۸

دوره آموزشی عشق و جنسیت ،۴۵ ساعت، دکتر علیرضا طهماسب سال ۱۴۰۱

دوره آموزشی ذهنی سازی والد، (MBT)، به مدت ۱۴ ساعت ، دکتر سعید قنبری سال ۱۳۹۷

بازسازی روابط عاطفی، به مدت ۸ ساعت، زیر نظردکتر سعید قنبری، ۱۳۹۷

دوره مداخلات ذهنی سازی و دلبستگی (MBT) ویژه کودک، به مدت ۱۸ ساعت دکتر پریسا سید موسوی سال ۱۳۹۷

دوره آموزشی کاربست ذهنی¬سازی و دلبستگی در رواندرمانی (MBT) خانواده درمانی نوجوان، به¬مدت ۱۸ ساعت ،دکتر سید موسوی، ۱۳۹۸

مبانی تحول ذهنی سازی و دلبستگی منتالیزیشن (MBT) ، از کودکی تا بزرگسالی، به مدت ۲۰ ساعت با دکتر قنبری، سال ۱۳۹۷

مداخلات مبتنی بر ذهنی سازی و دلبستگی (MBT) ویژه بزرگسالان، به مدت ۳۲ ساعت با دکتر قنبری، سال ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی درآمدی بر اخلاق حرفه ای در مشاوره و رواندرمانی، دکتر فرشید مرادیان ۱۴۰۱، به مدت ۱۶ ساعت

مداخلات مشاوره ای و درمانی در فرایند طلاق، به مدت ۱۶ ساعت، دکتر علیمحمد نظری ، سال ۱۳۹۷

دوره آموزش پیشرفته تاب آوری ، به مدت ۸ ساعت، سال ۱۳۹۶

دوره آموزشی زوج درمانی، به مدت ۵۰ ساعت، دکتر علیمحمد نظری ، سال ۱۳۹۷

دوره آموزشی زوج درمانی تحلیلی ۲۰ ساعت دکتر سبا مقدم ، سال ۱۴۰۲

کارگاه آموزشی تجربه ای شفقت خود ۱۴ ساعت، سال ۱۴۰۱

همکاری در سامانه ۴۰۳۰ در دوران کرونا سال ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد، به مدت ۸ ساعت سال ۱۳۹۵

کاربست مشاوره گروهی ، به مدت ۲۰ ساعت، سال ۱۳۹۷

تربیت مربی مشاوره پیش از ازدواج، به مدت ۱۶ ساعت، دکتر سپهری شاملو سال ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد، به مدت ۱۶ ساعت، سال ۱۳۹۴

دوره آموزش مقدماتی تاب آوری ، به مدت ۸ ساعت، سال ۱۳۹۶

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، به مدت ۱۶ ساعت دکتر پور شریفی، سال ۱۳۹۶

ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی با تفسیر و اجرای تست ام ام پی آی۲ به مدت ، ۸ ساعت، دکتر یعقوبی، سال ۱۳۹۵

آسیب شناسی رابطه استاد و دانشجو ، به مدت ۱۶ ساعت، سال ۱۳۹۵

مداخلات دوره آموزشی خیانت زناشویی، به مدت ۸ ساعت، سال ۱۳۹۵

دوره آموزشی روابط زوجین، به مدت ۸ ساعت، سال ۱۳۹۴

کارگاه مداخلات روانی- اجتماعی در بلایا و شرایط بحرانی به مدت ۱۶ ساعت، سال ۱۳۹۶

دوره آموزشی مربیگری مهارتهای زندگی ،به مدت ۶۰ ساعت با دکتر منوچهری، سال ۱۴۰۱

دوره پیشرفته مربی گری مهارتهای زندگی، به مدت ۳۸ ساعت با دکتر منوچهری، سال ۱۴۰۱

تفسیر نقاشی کودکان ، به مدت ۸ ساعت، سال ۱۳۹۳

تربیت جنسی کودکان ، به مدت ۸ ساعت سال ۱۳۹۳

دوره کاهش استرس براساس بهوشیاری و ISTDP ، به مدت ۲۱ ساعت

کارگاه آموزشی زوج درمانی و خیانت زناشویی به مدت ، ۲۴ ساعت، سال ۱۳۹۵

روابط دختر و پسر،بایدها و نبایدها، به مدت ۱۶ ساعت سال ۱۳۹۵

اصول مصاحبه بالینی، به مدت ۸ ساعت، سال ۱۳۹۶

دوره جامع آموزش روابط بین زوجی به مدت ۴۸ ساعت، سال ۱۳۹۳

دوره مدیریت استرس ، به مدت ۲۰ ساعت سال ۱۳۹۴

تربیت درمانگر اختلالات جنسی، به مدت ۶۰ ساعت، سال ۱۳۹۴

دوره آموزشی طرحواره درمانی ، به مدت ۸ ساعت، سال ۱۳۹۵

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری افسردگی و اضطراب ، به مدت ۱۶ ساعت سال ۱۳۹۵

دوره آموزشی ایماگوتراپی و مدیریت رابطه ، به مدت ۵۰ ساعت دکتر علی قاسمیان ،سال ۱۴۰۱

دوره آموزشی در مسیر عشق امن بر مبنای ایماگوتراپی، به مدت ۱۶ ساعت دکتر علی قاسمیان، سال ۱۴۰۱

شناخت تیپ های شخصیت و مصاحبه به مدت ، ۸ ساعت سال ۱۳۹۳

تفسیر و اجرای تست شخصیتی کتل ، به مدت ۸ ساعت، سال ۱۳۹۳

مقالات و سوابق پژوهشی

رضائی الهه. اثربخشی بازی درمانی برکاهش کمرویی کودکان پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ۱۳۹۷; ۳ (۱۹) :۵۸-۴۵

رضایی الهه، طاهر محبوبه، شعبانی زهرا، حسین خانزاده عباسعلی. اثربخشی آموزش سواد سلامت بر ارتقای سلامت روان و مهارت حل مسأله افراد در آستانه ازدواج. توسعه پرستاری در سلامت. ۱۴۰۱; ۱۳ (۲) :۲۵

تدوین و اعتبارسنجی برنامه آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر سواد سلامت روان (انگلیسی)

Development and Validation of a Premarital Education Program based on Mental Health Literacy

The Effectiveness of Mental Health Literacy Program in Promoting Emotion Regulation and Mate Selection Attitudes in People on the Verge of Marriage

ترجمه کتاب فرزندپروری در دوران طلاق