به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

دوره ها

نشست تجربه ی بهوشیارانه احساسات

نشست «تجربه ی بهوشیارانه احساسات» چیست و برای چه کسانی مفید است؟ در این “نشست تجربه محور”، به صورت عملی تمرین می کنیم تا به جای انکار و نادیده گرفتن…

دوره اول کارگاه احساسات من

احساسات به زندگی ما رنگ و روح می دهند. شناخت و تنظیم آنها یک مهارت ضروری است، که به ما کمک می کند به طور موثر به نیازها و چالش…

دوره دوم کارگاه شفقت خود

شفقت خود؛ سفری به سوی سلامت روان و مهربانی با خود است. شفقت خود، زخم های کهنه را باز می کند، ولی در عین حال اجازه می دهد انسان به شیوه ای تازه با آنها رو به رو شود و ترمیمشان کند!!

-اگر نسبت به خودتان سختگیر و نامهربان هستید.
-اگر کمالگرایانه اشتباهات خود را تحمل نمی کنید و خود را سرزنش می کنید.
-اگر از افسردگی یا اضطراب رنج میبرید…

دوره اول کارگاه حضوری شفقت خود

شفقت خود، ابزار قدرتمندی برای ایجاد سلامت روان و احساس خوشبختی است. شفقت خود، زخم های کهنه را باز می کند، ولی در عین حال اجازه می دهد انسان به شیوه ای تازه با آنها رو به رو شود و متحولشان کند. شفقت خود به افراد انگیزه می دهد تا به اهدافشان برسند، با ناملایمات کنار بیایند، مسئولیت اعمالشان را بر عهده بگیرند و زندگی پربارتری داشته باشند اما با رویکردی متفاوت از همیشه!!
اگر نسبت به خودتان سختگیر و نامهربان هستید، اگر اشتباهات خود را تحمل نمی کنید و خود را سرزنش می کنید. اگر مدام خود را به خاطر اشتباهات، ضعف ها یا نرسیدن به اهداف تان شماتت می کنید، شما را به شرکت در این کارگاه دعوت می کنیم.
شفقت خود؛ سفری به سوی اکتشاف و مهربانی با خود است. این کارگاه به شما کمک می کند تا رابطه با خودتان را ارزیابی کنید و شفقت خود را بصورت عملیاتی لمس و تجربه کنید …