به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

روان درمانی فردی بزرگسال

دکتر ضحی سعیدی

روان درمانگر فردی بزرگسال

دکتر فاطمه نوربالا

روان درمانگر فردی بزرگسال
htyh yth

دکتر الهام موسویان

روان درمانگر فردی بزرگسال

سرکار خانم مهسا حائری

روان درمانگر فردی بزرگسال

سرکار خانم زیبا کبیری

روان درمانگر فردی بزرگسال

سرکار خانم زهرا رضازاده

روان درمانگر فردی بزرگسال

دکتر لیلا عندلیب

روان درمانگر فردی بزرگسال

دکتر الهه رضائی

روان درمانگر فردی بزرگسال

سرکار خانم فاطمه زارع

روان درمانگر فردی بزرگسال

سرکار خانم ندا حاجی رضایی

روان درمانگر فردی بزرگسال

جناب آقای سید محسن ضمیری

روان درمانگر فردی بزرگسال

سرکار خانم زینب کمالی

متخصص ارزیابی تشخیصی